Общи условия за ползване

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина videobg.net Тези условия обвързват всички потребители.

Правила за използване на сайта

1. Обща информация

"ВИДЕОБГ НЕТ" ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт videobg.net Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.

2. Ограничение на отговорността

videobg.net, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо videobg.net за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

3. Информация от потребителите

videobg.net не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до videobg.net с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. videobg.net използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

4Промяна на цени на стоки

videobg.net има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на закупуване на продукта. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,videobg.net има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

5. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

            Съгласно ЗЗП ние от VIDEOBG.NET сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

      5.1. Името и адреса ни – "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД , гр. Смолян, ул.бул.България №65;

      5.2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;

      5.3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;

      5.4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в крайната цена на поръчките, повече информация за таксите може да научите от Куриерска фирма - Еконт експрес;

     5.5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас;

     5.6. Начините за Доставка са описани подробно в меню Доставка;

     5.7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

     5.8. Доствакта се извършва в рамките на до 4 работни дни, ако продукта е в наличност. "ВИДЕОБГ" ООД не носи отговорност при забавяне на почърка, възникнала не по нейна вина.

6Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14  дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена стоката съгласно условията по чл.55 от ЗЗП. За да върнете продукта трябва да пазите "Разписката за доставка на пощенска пратка / пощенски запис" издаден от куриерска фирма Еконт и касовата бележка.

01Условия за продажба

Всички продукти са с  гаранция, стоките подлежащи на гаранция са придружени с гаранционна карта с указан гаранционен срок и условия на признаване на гаранцията. Не се приема върната стока без предварително съгласуване с фирма ВИДЕОБГ НЕТ ООД и гаранционна карта. Такава стока се връща автоматично на подателя.

"ВИДЕОБГ НЕТООД гарантира, че предоставената техника няма производствени дефекти и такива на материалите за периода, посочен в гаранционната карта. Тази гаранция се отнася само за продукти, които са нови към момента на покупката. Препоръчително е да запазите оригиналната фактура и гаранционна карта за евентуална бъдеща заявка за сервиз.
Гаранцията не покрива безплатните аксесоари към отделните устройства – например закрепващи елементи, адаптори и т.н.
В случай, че продуктът дефектира при нормално и надлежно ползване в периода на гаранция, "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД, се задължава за своя сметка и по своя преценка да извърши поправка или замяна на дефектиралите части или на самия продукт с артикули, функционално еквивалентни на закупените или по-добри, по време на определения за продукта гаранционен период и чрез използване на нови или обновени части или елементи. Ако дефектиралият продукт е в гаранция, собствеността на дефектните части автоматично се прехвърля на "ВИДЕОБГ" ООД.

Всички продукти, поправени или заменени от "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД, получават гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен срок или за не по-малко от 3 месеца.

Молим, запазете оригиналната опаковка за случаи, когато продуктът се нуждае от поправка и транспортиране. Оригиналната опаковка осигурява по-добра защита на продукта по време на транспортиране. "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД не поема отговорност за повреди, възникнали по време на транспортиране, ако продуктът не е бил в оригиналната опаковка.
При замяна на твърд диск "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД не се задължава да възстановява или прехвърля данни или програми от оригиналният твърд диск на потребителя.

Гаранционното обслужване се извършава единствено в сервизите на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД и всички разходи, свързани с доставката на съответното устройство до даден сервиз, са за сметка на клиента.

Закупуването на продукт от "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД означава, че безусловно приемате гаранционните условия на продавача.

02Поддръжка на софтуера

Вашият видеорекордер или компютър е снабден с предварително инсталиран софтуер. В случай че имате някакви технически затруднения при използването на този софтуер, нашият съвет е да прегледате техническите инструкции за експлоатация.

03Отпадане на гаранцията

Гаранцията отпада и е невалидна за повреди в резултат на следното:
-    ремонт или модификация на устройството, извършени от собственика или от трети лица, неупълномощени от "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД
-    серийният номер на продукт, компонент или аксесоар е бил модифициран, заличен или премахнат;
-    гаранционните стикери са били разкъсани или подменени;
-    повредата е причинена от външен токов удар, инцидент, природно бедствие, пожар, наводнение, мълния, падане, кражба, въздействие на чуждо тяло умишлена или неумишлена неправилна употреба, небрежна или погрешна употреба, използване в неподходящи условия;
-    повредата е причинена от погрешна или неправилна инсталация (монтаж) или погрешно свързване към периферно устройство;
-    повредата е причинена от употреба, несъответстваща на операционните параметри, условията за съхранение или средата за използване, описани подробно в ръководството за експлоатация на продукта;
-    монтажът на системата и компонентите не е извършен според изискванията на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД.
-    неспазване на изискванията за околната среда, посочени в документацията на съответното устройство;
-    неправилно или нехайно ползване и съхранение;
-    включване към неподходящо електрическо захранване;
-    включване към мрежовияя порт (от тип RJ-45, когато е наличен такъв) на кабел без необходимата защита от пренапрежение, включително и от мълнии;
-    непредоставяне на гаранционна карта;
-    повредата е следствие от употребата на софтуер на трети лица или от вирус;
Терминът “доживотна гаранция” означава технологичният живот, т.е. докато технологията, използвана за производство на съответния продукт, съществува. Дори производителя да не предлага това изделие ""ВИДЕОБГ НЕТ" ООД ще потърси начин да го замени с негово алтернативно, ако това е възможно.

04Преди да се свържете със сервизен център на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД

-    Копирайте или архивирайте данните си от паметта на устройството. Това може да са видео файловете за всички модели PC или видеорекордери или лични документи за компютърни системи. Сервизният център на "ВИДЕОБГ" ООД не носи отговорност за загуба на ваши програми, данни или информация (макар, че правим всичко възможно тези данни да бъдат запазени).
-    Ако сте получили съобщение за грешка, запишете го заедно с подробно описание на дефекта и го приложете към гаранционната карта или информирайте съответния служител при предаването в сервиза.
-    Уверете се че разполагате с името и модела на вашия продукт, серийния му номер, гаранционната карта и фактурата или приемо-предавателен протокол с датата на покупката..
-    Ще бъдете помолени да предоставите доказателство за покупката преди извършване на гаранционната услуга

05Допълнителна информация за дълготрайна употреба на вашия продукт

-    Внимателно прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност, включени в ръководството за експлоатация.
-    Поверете монтажа на съответното устройство или система на подходящо техническо лице.
-    Отделете нужното време, за да се запознаете детайлно с възможностите и техническите изисквания на вашия продукт. Това ще ви улесни при употребата му.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените  имейли и телефони в раздел контакти.