Условия за продажба

01Общи условия

Всички продукти са с  гаранция, стоките подлежащи на гаранция са придружени с гаранционна карта с указан гаранционен срок и условия на признаване на гаранцията. Не се приема върната стока без предварително съгласуване с фирма ВИДЕОБГ НЕТ ООД и гаранционна карта. Такава стока се връща автоматично на подателя.

"ВИДЕОБГ НЕТ" ООД гарантира, че предоставената техника няма производствени дефекти и такива на материалите за периода, посочен в гаранционната карта. Тази гаранция се отнася само за продукти, които са нови към момента на покупката. Препоръчително е да запазите оригиналната фактура и гаранционна карта за евентуална бъдеща заявка за сервиз.
Гаранцията не покрива безплатните аксесоари към отделните устройства – например закрепващи елементи и т.н.
В случай, че продуктът дефектира при нормално и надлежно ползване в периода на гаранция, "ВИДЕОБ ГНЕТ" ООД, се задължава за своя сметка и по своя преценка да извърши поправка или замяна на дефектиралите части или на самия продукт с артикули, функционално еквивалентни на закупените или по-добри, по време на определения за продукта гаранционен период и чрез използване на нови или обновени части или елементи. Ако дефектиралият продукт е в гаранция, собствеността на дефектните части автоматично се прехвърля на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД.

Всички продукти, поправени или заменени от "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД, получават гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен срок или за не по-малко от 3 месеца.

Молим, запазете оригиналната опаковка за случаи, когато продуктът се нуждае от поправка и транспортиране. Оригиналната опаковка осигурява по-добра защита на продукта по време на транспортиране. "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД не поема отговорност за повреди, възникнали по време на транспортиране, ако продуктът не е бил в оригиналната опаковка.
При замяна на твърд диск "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД не се задължава да възстановява или прехвърля данни или програми от оригиналният твърд диск на потребителя.

Гаранционното обслужване се извършава единствено в сервизите на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД и всички разходи, свързани с доставката на съответното устройство до даден сервиз, са за сметка на клиента.

Закупуването на продукт от "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД означава, че безусловно приемате гаранционните условия на продавача.

02Поддръжка на софтуера

Вашият видеорекордер или компютър е снабден с предварително инсталиран софтуер. В случай че имате някакви технически затруднения при използването на този софтуер, нашият съвет е да прегледате техническите инструкции за експлоатация.

03Отпадане на гаранцията

Гаранцията отпада и е невалидна за повреди в резултат на следното:
-    ремонт или модификация на устройството, извършени от собственика или от трети лица, неупълномощени от "ВИДЕОБГ НЕТ" Е

ООД
-    серийният номер на продукт, компонент или аксесоар е бил модифициран, заличен или премахнат;
-    гаранционните стикери са били разкъсани или подменени;
-    повредата е причинена от външен токов удар, инцидент, природно бедствие, пожар, наводнение, мълния, падане, кражба, въздействие на чуждо тяло умишлена или неумишлена неправилна употреба, небрежна или погрешна употреба, използване в неподходящи условия;
-    повредата е причинена от погрешна или неправилна инсталация (монтаж) или погрешно свързване към периферно устройство;
-    повредата е причинена от употреба, несъответстваща на операционните параметри, условията за съхранение или средата за използване, описани подробно в ръководството за експлоатация на продукта;
-    монтажът на системата и компонентите не е извършен според изискванията на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД.
-    неспазване на изискванията за околната среда, посочени в документацията на съответното устройство;
-    неправилно или нехайно ползване и съхранение;
-    включване към неподходящо електрическо захранване;
-    включване към мрежовияя порт (от тип RJ-45, когато е наличен такъв) на кабел без необходимата защита от пренапрежение, включително и от мълнии;
-    непредоставяне на гаранционна карта;
-    повредата е следствие от употребата на софтуер на трети лица или от вирус;
Терминът “доживотна гаранция” означава технологичният живот, т.е. докато технологията, използвана за производство на съответния продукт, съществува. Дори производителя да не предлага това изделие ""ВИДЕОБГ НЕТ" ООД ще потърси начин да го замени с негово алтернативно, ако това е възможно.

04Преди да се свържете със сервизен център на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД

-    Копирайте или архивирайте данните си от паметта на устройството. Това може да са видео файловете за всички модели PC или видеорекордери или лични документи за компютърни системи. Сервизният център на "ВИДЕОБГ НЕТ" ООД не носи отговорност за загуба на ваши програми, данни или информация (макар, че правим всичко възможно тези данни да бъдат запазени).
-    Ако сте получили съобщение за грешка, запишете го заедно с подробно описание на дефекта и го приложете към гаранционната карта или информирайте съответния служител при предаването в сервиза.
-    Уверете се че разполагате с името и модела на вашия продукт, серийния му номер, гаранционната карта и фактурата или приемо-предавателен протокол с датата на покупката..
-    Ще бъдете помолени да предоставите доказателство за покупката преди извършване на гаранционната услуга

05Допълнителна информация за дълготрайна употреба на вашия продукт

-    Внимателно прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност, включени в ръководството за експлоатация.
-    Поверете монтажа на съответното устройство или система на подходящо техническо лице.
-    Отделете нужното време, за да се запознаете детайлно с възможностите и техническите изисквания на вашия продукт. Това ще ви улесни при употребата му.