Допълнителните настройки на камерите DVC®  AHD чрез OSD менюто преди това бяха направени чрез джойстик, който се намира на свързващия кабел на камерата. За да се улесни достъпа до настройките на камерата, се използва нова управляваща технология чрез коаксиален кабел (COC – Control Over Coax). По този начин не е необходимо физически достъп до видеокамерите DVC® AHD ,за да се достигне до джойстика, тъй като настройването се извършва на DVC® AHD рекордер чрез същия кабел, който носи видео сигнала, което значително опростява използването на системата за видеонаблюдение.