Всеки работодател има желание да предотврати евентуални кражби, злоупотреби или неуместно поведение от страна на персонала във своята фирма. Най-уместното решение в тези случай е инсталирането на система за видеонаблюдение на работното място. Една охранителна система би защитила вашият бизнес от бъдещи загуби, но най вече би ви дала реална представа за отношението на вашите служители към задълженията им.

Наскоро правителството прие няколко изменения в Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии. Те бяха публикувани в брой 79 на Държавен Вестник. Oт 01.01.2016г. по чл. 206 от Закона за горите /ЗГ/, всички обекти, в които постъпва, преработва се, или от които се експедира дървесина са задължени да се оборудват със система за постоянно видеонаблюдение, която да отговаря на определени изисквания.

Полицията вече все по-често  предписва изграждане на КАЧЕСТВЕНО видеонаблюдение за охраната на училищата, заведения, държавни институции  и др., ето защо ние от  „ВИДЕОБГ НЕТ“ ООД  предлагаме най-подходящите решения на ниски цени за конкретните изисквания на всеки един клиент.

Лицата, изградили система за видеоконтрол, ще получават сертификат или удостоверение, че същата съответства на изискванията предписани от полицията или съответните органи . Mоже да ни откриете на адрес: Бул.България №65, град Смолян, телефон за връзка: 0877 33 11 15. и на уебсайтwww.videobg.net

cctv1